Welkom!

Op de site van obs Prinses Beatrix te Kwadijk;

De Prinses Beatrixschool is een openbare basisschool, gevestigd in het landelijke dorp Kwadijk en vormt samen met de scholen in Middelie, Warder en Beets, “Het Kwartet”. Met 54 leerlingen verdeeld over 3 lokalen is het een kleine school waar iedereen elkaar kent. Er heerst een warm en veilig klimaat. De leerkrachten werken als een hecht team, met oog voor de individuele behoeften van de kinderen. Zelfstandig werken is een belangrijk onderdeel van het leerproces. De leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. De leerkrachten maken gebruik van elkaars deskundigheid. In een ontspannen sfeer helpen de ouders die willen en kunnen mee aan de activiteiten op school, zoals tijdens de projectweken en met toneel, dans, sport of excursies.

Er is ruimte voor eigen initiatief en ideeën van kinderen en ouders.